EKOAWAL

info@ekoawal.pl +48 58 673 16 42

Certyfikaty

Pojemniki posiadają Certyfikaty Zgodności z normą DIN EN 840-1 wydane przez akredytowaną jednostkę kontrolującą: SUDDEUTSCHES KUNSTOFF-ZENTRUM, które uprawniają do oznaczania pojemników na odpady znakiem "EN 840".

Pojemniki posiadają Certyfikat Jakość RAL GZ 951/1 potwierdzony dedykowanymi Certyfikatami Nadania. Stowarzyszenie ds. Jakości Pojemników na Odpady i Surowce Wtórne e.V (GG AWB: Gutegemeinschaft Abfall- und Wertstoffbehalter e.V. Cologne/Niemcy) przyznaje znak jakości firmy Gutegemeinschaft dla pojemnika na odpady i materiały przeznaczone do recyklingu, wraz oznaczeniem materiału, z którego ten pojemnik wykonano: materiał „Kunststoff" (materiał: tworzywo sztuczne), który jest uznany przez RAL Niemiecki Instytut Zapewnienia Jakości i Certfikacji e. V (RAL Deutsches Institut fur Gutesicherung undKennzeichnung e.V. ) i jest chroniony, jako znak zbiorowy na podstawie rejestracji w Niemieckim Urzędzie ds. Patentów i Znaków Handlowych.